484 underskrifter hjalp til en viss grad: Heiafolket får leie skolen

På tross av at Midtun grendelag selv vil eie skolen på Heia, vedtok kommunestyret å leie bygget ut til grendelaget.