Marita (13) spelte på haustfesten til Bygda 4H

Dei 30 medlemmene i Bygda 4H viste fram årsoppgåvene sine under haustfesten til Bygda 4H på bedehuset i Bjørheimsbygd. Marita Lendengen Mæhle frå Tau har hatt musikk som oppgåve.