Det er i forbindelse med gårdsdrift at en mann har oppført en dieseltank i Alsvik. Den ble fylt opp med avgiftsfri diesel på søndag og eieren trodde dermed alt skulle være i orden ei god stund framover.

Stor var derfor overraskelsen da han onsdag oppdaget at tanken var tom. 600 liter var sporløst borte og det finnes ingen annen forklaring enn at vedkommende har tømt tanken.

Dermed ble politiet varslet og saken blir etterforsket.

Dette er et spesielt tyveri som også må ha medført at tyven må ha hatt en tank med seg. Derfor ber politiet om tips.

– Tyveriet har altså skjedd mellom søndag og onsdag og vi ber alle som har hørt eller sett noe omkring dette, om å ta kontakt med oss.

Det er politioverbetjent Ståle Østerhus ved Søre Ryfylke lensmannskontor som sier dette til Strandbuen.

Selv om dieselen var avgiftsfri, representerer tyveriet et tap på mange tusen kroner for eieren.