«Å kalle de få meterne for ei gate, blir totalt feil og meningsløst»

– Vi er positive til ei gågate og håper den vil komme. Gjerne så fort som mulig. Men samtidig må lokale myndigheter ta inn over seg behovet for adkomstveier, står det i lederen denne uken.