Mener planen er uakseptabel

Av

Styret i Ådnanes velforening anmoder politikerne i Strand om å sende forslaget om 26 nye fritidsboliger i området i retur.