Alternativ fylkesmønstring med studioinnspeling: – Veldig kjekt å få spela inn songane våre

UKM skulle eigentleg hatt fylkesmønstring i Sauda i mars, men korona sette ein stoppar for det. Dei to siste helgene har lokale, musikalske talent fått spelt inn UKM-bidraga sine som eit alternativ til fylkesmønstringa.