Vurderer fire ambulanse-alternativ. To av dei betyr at det ikkje blir eigen ambulanse i Hjelmeland

Hjelmeland Røde Kors har sagt opp avtalen om drift av ambulansetenesta i Hjelmeland. Helse Stavanger vurderer mellom anna ei einmannseining utan transport som ei løysing.