Vi sitter på et grupperom på Basen. Et nyere grupperomsbygg på Jørpeland ungdomsskole som ikke har gitt ansatte helseplager.

Kleppa jobber ikke ved skolen lenger. Helseplagene hun fikk da hun var ansatt som spansklærer ga henne så store problemer at hun fortsatt går på medisiner.

Hun begynte som vikar i 2011 etter hun hadde fullført et årsstudium i spansk.

– Jeg stortrivdes. Det er et enormt kjekt miljø her, begynner hun.

– Men så ble jeg trøttere og trøttere. Da jeg kom tilbake på skolen etter en juleferie føltes det ut som at jeg hadde døgnet. Jeg reagerte med en gang jeg kom hit.

Prøvde å legge til rette

Skolen prøvde å tilrettelegge for henne. De flyttet spanskundervisningen til Fjelltun, Klippen og Staaltun.

– Jeg ville være her og de ville ha meg her, sier hun og skryter av ledelsen for at de forsøkte å legge til rette for henne.

Men i lengden fungerte det ikke. Til slutt var Kleppa så syk at hun ikke klarte å stå på beina. Fem år senere er hun fortsatt preget.

– Jeg fungerer, men jeg tåler ekstremt lite. Jeg var ikke sånn før, sukker hun.

En varsellampe

Kleppa er allergisk mot hund og katt fra før av og tror kanskje det gjorde henne mer utsatt.

– Jeg hadde allergi i bunn. Kanskje det gjorde meg mer følsom, men jeg tenker jeg er en slags varsellampe. Jeg har sagt lenge at her må noe gjøres.

– Annette er bare en av mange, sier verneombud på ungdomsskolen, Paul Tellef Hødnebø.

Begge forteller også om elever som har hatt hodeverk og konsentrasjonsvansker på ungdomsskolen som forsvinner når de begynner på videregående skole.

– Ikke naturlig

Hødnebø forteller om en kollega som fikk helseproblemer da han jobbet i C-bygget. Han ble flyttet til B-bygget – noe som ikke gjorde saken bedre. Datteren til Hødnebø gikk i klassen til denne læreren.

– Hun hadde samme problemene som han; luftveisplager. Det var sånn det begynte for læreren også, forteller Hødnebø.

Da læreren og datteren ble flyttet til det nye brakkebygget på skolen, ble begge kvitt plagene.

Verneombudet kjenner til fem lærere som har sluttet på grunn av inneklimaet på skolen. Selv begynte han i jobben høsten 2007 og forteller at dette har vært et problem hele tiden.

– De som har sluttet gir tilbakemelding om en bedre hverdag. Flere er nå symptomfrie og går ikke lenger på medisiner. Det er ikke naturlig at folk rundt 50 år utvikler astma, sier han oppgitt.

Venter på nestemann

Første byggetrinn av rehabiliteringen av skolen ble fullført i fjor. Da ble C-bygget renovert og Hødnebø beskriver denne jobben som grundig. Derfor klør han seg i hodet av at det bare skal gjøres begrensede tiltak på B-, E- og F-byggene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de bare skal flikke på overflaten.

Han holder selv til på Basen som er fra 90-tallet. Bygget har saltak og ikke krypkjeller, og Hødnebø mener det er derfor bygget har vært fritt for lekkasje og fukt.

Flere kollegaer har fått kontor på Basen etter administrasjonsbygget, F-bygget, ga dem tørr hals og hoste.

– Det er mange som er bekymret. Vi går bare og venter på hvem som blir den neste. Sånn skal det ikke være.

Selv om han selv ikke har fått helseplager syns han luften i F-bygget er tørr og ekkel.

– Flere begynner å hoste og harke når de er der. Det er mange som ikke kan ha møter i bygget, sier han.

Ber om svar

I september foreslo rådmannen å utsette arbeidet med inneklima på Jørpeland ungdomsskole fordi bygningsmassen på skolen var i dårligere forfatning enn først antatt.

Da hadde arbeidet med inneklimaet allerede pågått i over elleve år.

Det gikk ikke politikerne med på og formannskapet vedtok å gjennomføre første byggetrinn i 2019, bevilge fire millioner kroner for dette arbeidet og gjøre begrensede tiltak på resten av byggene i 2020. De vedtok også at et forprosjekt med formål om å planlegge en totalrehabilitering av skolen skulle utarbeides innen tredje kvartal av 2020, men kommunestyret flyttet dette til 2022.

I februar i år tok Anniken Tjøstheim (SV) opp utfordringene med inneklimaet og ba om fortgang på oppussingen.

Nå tar hun det opp igjen. I kveldens formannskapsmøte etterlyser hun en plan for hva som skal gjøres i saken og påpeker at ansatte og elever har blitt kvitt hoste og vondt i brystet når skolen har vært stengt, men at symptomene kommer tilbake nå når de er tilbake på skolen.

– Den jobben som gjøres nå er ikke god nok og de venter bare på hvem den neste er som blir syk. Noen er allerede sykemeldt på grunn av luftveisplager. Er det lagt en plan for hva som skal gjøres i denne saken? De ansatte og tillitsvalgte ved skolen fortjener et svar og ikke minst å bli hørt, skriver hun i interpellasjonen som skal fremmes onsdag kveld.