Den åpne dagen var lørdagen med minst trafikk

Færre biler enn på de foregående lørdagene kjørte gjennom Ryfylketunnelen på den åpne dagen i Strand. For eiendomsmeglerne var dagen likevel stort sett vellykket.