Aktivitet i Superparken på Tau

Lørdag var det god aktivitet i Superparken på Tau. Frivillige lag og organisasjoner viste seg fram. I tillegg til Strand Videregående skole.