Arbeiderpartiet ville ikke kutte ROP-stillingene: – Brukerne sier selv at mange liv er reddet når de har fått god oppfølging

I fjorårets budsjettforhandlinger foreslo Arbeiderpartiet å tilbakeføre de statlige tilskuddsmidlene til rusfeltet. I stedet ble det vedtatt å tilbakeføre en tredjedel av midlene. Nå jobber kommunen med en plan for hvordan de gjenværende ressursene skal brukes på best mulig måte.