Inneklima på Jørpeland ungdomsskole er en sak hele kommunestyret i Strand tar på største alvor. Det er allerede utført tiltak på skolen for til sammen 13 mill. bl.a. drenering, vedlikehold av tak, nye vinduer, rehabilitert gulv og vegger, renovert toaletter m.m.

Arbeidet er gjort etter rådføring fra eksperter på inneklima. Det gjenstår noe arbeid som skal starte når skolen tar sommerferie. Når dette er ferdigstilt vil alle byggene på Jørpeland ungdomsskole (JUS) være friskmeldt.

Når da Leif Nieuwejaar fra Arbeiderpartiet i leserbrev den 29.05. beskylder den politiske posisjonen i kommunestyret for å ikke ta inneklima på Jørpeland ungdomsskole på alvor, faller det på sin egen urimelighet.

Les også

«Hvorfor har ikke de JUS-ansatte sine klager og sykemeldinger nådd fram tjenestevei?»

Dagens politiske flertall overtok et stort mangeårig vedlikeholdsetterslep på samtlige skoler i Strand kommune. I de siste årene er det prioritert betydelig vedlikehold på Nordre Strand skole. Det er bygget ny skole og idrettshall på Tau. Bygging av ny Fjelltun skole og flerbrukshall er i startgropen og det er planlagt ombygginger på Tau ungdomsskole, Jørpeland ungdomsskole og Resahaugen skole.

Vi ber om forståelse for at kommunen ikke klarer å gjøre alle prosjektene samtidig. Arbeidet med inneklima er ikke utsatt og det skal settes av nødvendig med penger. Det som derimot er utsatt fra 2020 til 2022 er 3. millioner til prosjektering av ombygging av JUS for å øke antall klasserom, bygge om spesialrom og gjøre skolen i stand til å ta imot flere elever.

Les også

«Tjenesteveien føles som en tredemølle, for vi kommer jo ikke frem til målet, nemlig at JUS må renoveres slik at inneklimaet blir friskmeldt»

Ombyggingen vil, av praktiske grunner, ikke starte før 2023 når Nye Fjelltun er ferdig. Det var derfor ikke nødvendig å starte prosjekteringen før 2022. Dette er bakgrunnen for at vi valgte å utsette prosjekteringsarbeidet 2 år, noe som ikke skal påvirke starten på selve ombyggingen på JUS.