Arbeidsløysa i Strand er aukande

Strand hadde ved utgangen av november ei bruttoarbeidsløyse på 3,0 prosent, som er litt meir enn for ein månad sidan.