Årdal Brygge utvidar reguleringsområdet og planlegg 13 bustader

Årdal Brygge har levert inn eit planforslag for det nye bustadfeltet dei planlegg heilt i strandkanten i Årdal.