Planlegg 15 bustadar og 30-40 båtplassar. – Dette er indrefileten i Årdal

Anders Sie i Årdal Brygge AS har starta reguleringsarbeidet for utvikling av småbåthamn og bustadtomter i det «gamle sentrum» ved sjøen i Årdal.