Næringslånet hadde forfallsdato i 2009. Nå er det slutt på utsetjingane, seier Hjelmeland kommune

Årdal Brygge AS, som eig fleire strandeigedomar ved det tidlegare sentrum i Årdal, fekk kommunalt næringslån på 2.050.000 kroner i 2006.