Den lokale folkehjelpsgruppa har nå tre snøscooterar. Desse har blitt nytta endå meir enn normalt denne snørike vinteren i Ryfylke. Men det er ikkje viktig å ha gode scooterar først og fremst for å kjøra opp skispor.

– Sporkjøringa er verdifull trening for mannskapa våre, peikar Idsø på.

Så er det også ein del mannskap som skal øva på å kjøra scooter – heile 20 stykk, kan han fortelja.

– Alt det me kan kjøra med scooter ved å laga spor og måla kor tjukk for eksempel isen på Lyngsvatnet er, er verdifull kunnskap når det verkeleg gjeld og me skal ut på redningsaksjonar langt inn i heia. Då gjeld det å ha flest muleg timar på scooter, seier Arvid Bruntveit, som er snøscooteransvarleg i den lokale folkehjelpsgruppa.

– Me skulle bare ha fått kjørt endå meir, legg han til.

Han og Morten Næss hiv inn ein liten brannfakkel om at verneområde gjer det vanskelegare for folkehjelpsmannskapa å få trena høgare til fjells.

– Kjem folk flest til gode

Det handlar både om å få nok trening til alvoret set inn og det å bli kjent i heia.

Måndag ettermiddag tok Arne Torvald Idsø imot gåvesjekken frå Oddfrid Warland frå SR-Bank.

– Me søkte stiftinga om 160.000 kroner til ny scooter og fekk akkurat det me søkte om, fortel Morten Næss, som er sekretær i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

– Det er kjekt å kunna gje ei slik gåve som eigentleg kjem folk flest til gode, syntest Warland.

– Må sviva når det blir alvor

Bruntveit fortel at snøscooterane må bytast ut med jamne mellomrom, for å sikra forsvarleg beredskap. I år har den lokale folkehjelpa vore involverte i to redningsaksjonar med scooter.

– Me må vera sikre på at det sviv når me skal av garde. Eg har sett nok av gonger hos andre at scooterar havarerer før mannskapa får koma seg av garde, seier Idsø.

Alle dei tre frivillige folkehjelpsmannskapa peikar på at det ville vore veldig krevjande for folkehjelpsgruppa å sjølv skulla ha kosta ein ny snøscooter.

– Me har jo blant anna forsikringar me skal betala på 172.000 kroner, fortel Morten Næss.

Han fortel vidare at folkehjelpa har ein sunn økonomi, og at årsaka til det er all den frivillige innsatsen som blir lagt ned i ulike vaktoppdrag, blant anna i samband med vaksineringa til Strand kommune i Tau Aktivitetshus.