Åse Liv er forteljar under Pilt-Ola-marsjen: – Hit strøymde folk både morgon og kveld, og det var eit yrande liv

Av

Sundag startar den årlege Pilt-Ola-marsjen frå kaien på Helle.