Asfalterer døgnet rundt i Ryfylke

Av

Statens vegvesen er i gang med å asfaltera riks- og fylkesvegar i Ryfylke. Arbeidet skjer både dag og natt.