Utset asfaltering

Av

Asfalteringa på fylkesveg 508 Høleveien er utsett. Grunnen er varsel om mykje regn denne veka.