Aslaug Elin (49) blir rektor på Fister skole: – Jeg vil tilbake til grunnskolen og ungene der

Etter elleve år på Ryfylke læringssenter, skifter Aslaug Elin Kleven jobb. Det er helt etter planen.