Vedlikeholdsarbeidet går ut på at tunneler skal renskes og at fiber skal legges. Det skal også etableres nye gangfelt, trafikkøyer skal bli oppdaterte og totalt åtte busslommer kan bli byttet ut. Det er videre i planene at gamle gatelys og skilt skal byttes ut, samt at gang- og sykkelveier skal bli utbedret.

Byggeleder Einar Stange fra Statens vegvesen forteller at det planlegges vedlikeholdsarbeid på Riksveg 13 fra Nesvik til Suldal.

– Foreløpig er det ikke spesifisert hvor på strekningen dette vil pågå eller når arbeidet begynner, sier byggelederen.

Det er ikke bestemt hvem som får oppdraget, men Stange forteller at de skal se gjennom anbudene fortløpende fort og raskt få i gang på arbeidet.

Disse kjemper om oppdraget:

Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva:
Jostein Myge AS 19.470.000 kroner
Landmark Maskin AS 24.854.844,65 kroner
Vats Anlegg AS 26.214.512,54 kroner
Mesta AS 28.044.017,50 kroner
Stord Anlegg AS 28.900.370,25 kroner
BG Suldal AS 29.928.269,44 kroner
Vassbakk og Stol AS 30.006.107 kroner
BMO Tunnelsikring AS 30.557.375 kroner