Avgjørelse om ferjedrifta på Høgsfjorden drar ut

I fylkeskommunen diskuteres nå ulike scenarioer for videre drift av Høgsfjord-sambandet. En aktuell løsning er at Boreal starter opp igjen med et redusert rutetilbud.