Både Strand og Hjelmeland har mange «gryteklare» motkonjunkturtiltak

Kommunene Strand og Hjelmeland er godt rustet til å iverksette motkonjunkturtiltak for å holde hjulene i gang for næringslivet under koronakrisen. Til sammen har de prosjekter for 185 millioner kroner.