Vil prøva skulefrukt to dagar i veka

Rådmannen i Hjelmeland ville ikkje følgja opp Barn og unges kommunestyre sitt vedtak om innføring av skulefrukt, men politikarane i formannskapet vil prøva frå hausten av.