Formannskapet vil gi foreldre i Hjelmeland rabatt når dei har barn i barnehage og SFO

I Hjelmeland er det ingen felles søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i barnehage og på SFO. Det vil politikarane gjera noko med.