Førskuleungane i Strand har teikna det dei meiner er det som gjer det kjekt for dei å bu i Strand. Utstillinga med desse teikningane blei opna måndag.