Beholder skolen på Fiskå og bygger flerbrukshall

FÅR LEVE: Rådmannens forslag om nedlegging av skolen og barnehagen på Fiskå blir ikke uventet avvist av det politiske flertallet.

FÅR LEVE: Rådmannens forslag om nedlegging av skolen og barnehagen på Fiskå blir ikke uventet avvist av det politiske flertallet.

Artikkelen er over 1 år gammel

Flertallspartiene i Strand har hatt budsjettforhandlinger og konkludert med at Nordre Strand Oppvekstsenter ikke skal legges ned. De har også bestemt at flerbrukshallen på Jørpeland skal bygges så snart som mulig.

DEL

Den politiske flertallskonstellasjonen i Strand, som består av Høyre, KrF, Frp, Venstre og Bygdalistå for Tau og Nordbygdå (BTN) har sammen forhandlet om budsjettet og blitt enige om et flertallsforslag før formannskapsmøtet onsdag. Resultatet av forhandlingene betyr blant annet at Nordre Strand Oppvekstsenter (NSO) får leve videre, og at rådmannens forslag om nedlegging blir avvist.

– Fiskå er et viktig tettsted i kommunen som det politiske flertallet ønsker å videreutvikle. Skole og barnehage har en stor betydning for fortsatt utvikling i Nordre Strand og skolen er et viktig møtepunkt også utenom skoletiden. På denne måten vil NSO være både barnehage, skole og kulturhus for de som bor i området. Vi ønsker økt tilflytting til Nordre Strand og mener at NSO er et verktøy for å skape trivsel og utvikling i dette området, heter det i en uttalelse fra flertallskonstellasjonen.

De fem samarbeidspartiene står også ved vedtaket om at flerbrukshallen på Jørpeland skal bygges av kommunen.

– Det er ønskelig med oppstart så snart som praktisk mulig. Hallen vil dekke et behov som alle som driver aktiviteter og idrett innendørs lenge har etterspurt. Kommunen vil invitere til samdrift for å styrke driften av flerbrukshallen, forteller Kristoffer Amdal (H) på vegne av flertallskonstellasjonen.

Den planlagte svømmehallen på Tau vil bli forsinket.

– Den beholdes i investeringsplanen, men på grunn av kapasitet i kommunen vil byggestart bli forsinket med om lag ett år, opplyser Amdal.

Tilbudet i kulturskolen ser heller ikke ut til å bli redusert.

– Strand kommune har en effektiv og god kulturskole. Posisjonen ønsker å opprettholde samme nivå som i dag og ønsker at egenbetalingen ikke skal ekskludere de med lav inntekt, uttaler flertallskonstellasjonen.

Ombygging av kulturhuset Torghuset er også aktuelt.

– Nytt kulturhus er ikke innarbeidet i denne økonomiperioden, men det er satt av penger i 2020 til det som tidligere ble lansert som Fritidsfabrikken. Realisering av Fritidsfabrikken er avhengig av at Torghuset har en byggeteknisk tilstand som gjør en ombygning gjennomførbar. Dette kommer som en egen sak, forteller Kristoffer Amdal.

Rådmannen i Strand har lagt fram et stramt budsjett for 2020 for å dekke inn en underbalanse på 32 millioner kroner. De mest upopulære tiltakene som rådmannen har foreslått sier politikerne nei til. Hvor og hvor mye politikerne vil kutte for å få kommuneøkonomien i bedre balanse, vil komme fram i onsdagens formannskapsmøte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken