«Beklager at det er uro hos innbyggerne i Strand knyttet til legesituasjonen»

HELHETLIG PLAN: Rådmann Ketil Reed Aasgaard skriver at det jobbes hardt for å få på plass en helhetlig plan for legetjenestene i Strand.

HELHETLIG PLAN: Rådmann Ketil Reed Aasgaard skriver at det jobbes hardt for å få på plass en helhetlig plan for legetjenestene i Strand.

Av

– Rådmannen og kommunalsjef for levekår har avtalt et møte med de to legene som har sagt opp sine stillinger, med mål om å gjenoppta samtaler, skriver rådmann i Strand, Ketil Reed Aasgaard.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rådmannen vil beklage at det er uro hos innbyggerne i Strand knyttet til legesituasjonen i kommunen. På lik linje med mange andre kommuner i Rogaland og Norge har Strand kommune utfordringer med å tilby stabile og gode fastlegetjenester til sine innbyggere. Dette tar kommunens øverste ledelse på høyeste alvor.

Det arbeides derfor hardt med å legge fram en helhetlig plan for legetjenestene i Strand kommune for politisk behandling i september. Her skal det vedtas strategier og tiltak som er bærekraftige og formålstjenlige – både for fastlegene (kommunale og private legekontorer) og for innbyggerne. Planen er nå ute på høring og kommunen avventer alle høringssvar med frist 8. august.

Samtidig har vi en situasjon der to av våre private næringsdrivende leger har sagt opp sine stillinger. Dette ble gjort da det til nå ikke er oppnådd enighet mellom Rådhusgaten legegruppe og Strand kommune. Partene har vært uenige om sentrale deler i en intensjonsavtale, og det har ikke vært gjennomført forhandlingsmøter våren 2020.

Av ulike årsaker har prosessen trukket ut i tid, noe rådmannen beklager. Det har vært gode forklaringer på dette, herunder oppstart av ny kommunalsjef for helse og deretter koronakrisen som satte alt på vent fra mars i år og ikke minst ønsket om å se alle utfordringer knyttet til legesituasjonen under ett i en helhetlig legeplan.

Med alle høringsuttalelser til ny helhetlig legeplan på plass den 8. august, vil det være naturlig å ta en fornyet kontakt med Rådhusgaten legegruppe. Rådmannen og kommunalsjef for levekår har avtalt et møte med de to legene som har sagt opp sine stillinger, med mål om å gjenoppta samtaler. Disse vil være knyttet til nåværende situasjon, den tilsettingsprosessen som er igangsatt og for å sondere grunnlaget for å gjenoppta forhandlinger knyttet til overtakelse av praksis.

Artikkeltags