Ber fylkesordføreren legge til rette for gratis kaileie, samt muligheter for Boreal til å endre rutestrukturen for Høgsfjord

Varaordfører og fylkespolitiker Pål Morten Borgli (Frp) ber fylkesordføreren i Rogaland ta grep i en vanskelig situasjon.