Ber kommunen om mer penger til den nye kirka på Tau

Strand kirkelig fellesråd ber kommunen om en tilleggsbevilgning på 3,3 millioner kroner for å dekke økte infrastrukturkostnader i forbindelse med byggingen av ny kirke på Tau.