Ber kommunen sette av penger til sommerjobber

I en interpellasjon til neste kommunestyremøte foreslår Mads Hjelmen i Strand Høyre at det blir satt av penger til arbeid for ungdom.