Forsand kommune kjøper tomter for å hjelpa Bergebakkane AS å betala gjelda til kommunen

Kommunestyret i Forsand gjekk i sist veke inn for å kjøpa to bustadtomter i Bergebakkane, for å hjelpa eigedomsselskapet med å klara å tilbakebetala lånet dei har fått frå Forsand kommune. Det har vore stillstand i salet av tomter i feltet i fleire år.