Forsand kommune kjøper ikkje tomter i Bergevik: Utbyggar føler seg forskjellsbehandla

Fleirtalet i kommunestyret ville som rådmannen ikkje kjøpa bustadtomter i Bergevik Panorama, for å hjelpa eigedomsselskapet over kneika. Utbyggar Egil Oaland er veldig skuffa.