Krevande økonomisk for Bergevik Panorama: Forsand kommune vil ikkje kjøpa tomter i Bergevik

Bergevik Panorama har tilbydd Forsand kommune å kjøpa to bustadtomter. Det seier rådmannen nei til. Det siste året har det ikkje blitt seld ei einaste tomt i munninga av Lysefjorden.