I den interne rapporten etter befaringen kommer det frem at beskrivelsene gjengitt i Strandbuen og i brev fra grunneiers advokat, er vanskelige å kjenne seg igjen i. Rapporten konkluderer med at Risa gjør en god jobb.

– Vi ser svært alvorlig på alle varsler om ulovligheter, men beskyldningene om miljøkriminalitet som er framsatt i denne saken viser seg å ikke stemme overens med virkeligheten, sier Steinar Bygdås, prosjektleder i Statnett.

Avfallshåndtering skal foregå etter gjeldende regler, der avfall samles inn og leveres til egnet mottak. Statnetts oppfatning er at Risa har gode rutiner for det og at avfall håndteres i henhold til reglementet.

I disse dager jobber entreprenør med å gjøre veien kjørbar for prosjektet, og det ferdige resultatet blir en bilvei med grusdekke.

– For veien opp til Uburen er vi nå i en byggefase med hektisk anleggsvirksomhet, og det bærer området preg av. Når veien er ferdig bygget vil det framstå på en helt annen måte, og jeg er helt sikker på at mange turgåere og andre vil finne glede i å benytte den nye veien, sier prosjektleder Steinar Bygdås.

Når veien er ferdig opparbeidet blir det gitt anledning for ledningsentreprenøren Dalekovod å benytte den til i sitt arbeid med å bygge ledning.

Risa vil fortsette sitt arbeid noen uker til med å sette i stand områdene rundt slik at den naturlige vegetasjonen igjen kan vokse der.

Byggeaktivitet i forbindelse med ledningsprosjektet Lyse-Fagrafjell blir regulert av Miljø-, transport- og anleggsplan som er godkjent av NVE.