Biskop James Maroni dansa ikkje etter okkupasjonsmakta si pipe. Han fekk Årdal som straff

Agder-biskop James Maroni var ein av dei tre mest sentrale biskopane i Den norske kyrkja si motstandslinje under andre verdskrig. Då han ikkje retta seg etter okkupasjonsmakta sine forbod, var straffa å bli forvist. Til Årdal.