Biskopen: – Soknepresten kjem tilbake i jobb etter sommaren

Stavanger Bispedømmeråd fortel i eit brev til soknerådet på Jørpeland at sokneprest Bård Boye er tilbake på jobb 24. august etter enda studiepermisjon og ferie. Biskopen fortel også at kyrkjeverje Trond Hjorteland vil ta grep for å jobba med arbeidsmiljøet på kyrkjekontoret.