Forsand-ordføraren har blitt mulegheitsutviklar i Boreal

Før jul slo han ordførarklubba i gamle Forsand i bordet for siste gong. 2. januar hadde han sin første dag på jobb i Boreal Sjø.