Hobbylegen

Av

Det er jammen godt at kunnskapsministeren har sytt for at skulen sine fråversreglar er like arbeidslivet sine.