Tarjei skal lage strøm av fis og rap fra kyrne

Bonden på Gjesdal har store planer om å kunne forsyne seg selv med strøm i fremtiden. Dette skal han klare med hjelp fra metangasser som dyrene slipper ut når de fiser og raper.