Boreal med ramsalt kritikk av fylkeskommunen

Boreal stiller spørsmål til om Rogaland fylkeskommune utnytter sin monopolsituasjon ved å endre konkurransesituasjonen. Selskapet peker på flere momenter de mener er store avvik fra da de søkte og fikk innvilget løyve for privat drift på Høgsfjorden.