Borgli om alle Ryfast-problemene: – Vegvesenet bør betale alle driftsutgifter Boreal har, og har hatt

Torsdag kom det nok en beskjed om at innretningene i Ryfast-bommene blir ytterligere forsinket.