De eldste i Strand og Forsand får besøk fra brannvesenet

Rogaland brann og redning IKS (RBR) starter opp et prosjekt i Strand og Forsand, hvor mannskapene drar på besøk til hjemmeboende eldre over 80 år for å sjekke at brannsikkerheten er ivaretatt.