Gå til sidens hovedinnhold

Brannvesenet fant åtte år gamle avvik på Torghuset. Rådmannen: –Kommunestyret har tillatt ulovlig bruk av bygget

19. oktober gjennomførte Rogaland brann og redning IKS et tilsyn på Torghuset på Jørpeland. Her fant de en rekke avvik knyttet til brannsikkerhet. Rådmannen er tydelig på at nå må bygget oppgraderes.

For abonnenter

På Torghuset er det flere virksomheter som holder til, blant annet er det kinosal, bibliotek, frivilligsentral, dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming og kontorer. Pepperkakebyen står nå også i lokalene.

Et av avvikene som ble funnet under tilsynet handler om at de forskjellige virksomhetene ikke samarbeider om brannvernarbeidet i bygget. Eksempelvis har de, ifølge rapporten, ikke samordnet evalueringsrutiner eller risikovurderinger.

Det er eier av bygget, altså Strand kommune, som skal sørge for at dette arbeidet blir samordnet for å forebygge brann.

– Virksomhetene har ikke samordnet brannvernarbeidet i bygget i det hele tatt, står det i brannvesenets rapport.

Les også

Kultursjefen i Strand har sagt opp: – Hadde vi holdt på å realisere et nytt kulturbygg, så hadde jeg nok ikke sluttet

Les også

Brannvesenet fant flere avvik på Tautunet: «Stor fare for brannspredning opp i hele takkonstruksjonen»

Ikke fulgt opp tiltak

I 2012 gjorde Multiconsult en brannteknisk tilstandsvurdering som viste at brannsikkerheten i bygget ikke var på et nivå som tilfredsstilte lover og regler. Multiconsult la frem en rekke tiltak som måtte gjøres for å gjøre bygget tilstrekkelig brannsikkert.

Blant annet var det manglende branncelleinndeling og manglende dekning på brannalarmer og sprinkler.

Tilsynet i oktober avdekker at kommunen ikke har fulgt opp tiltakene som ble lagt frem for åtte år siden.

– Eiers systematiske sikkerhetsarbeid skal sikre at byggverket blir kontrollert, vedlikeholdt og oppgradert slik at sannsynligheten for brann blir redusert, og slik at det blir minst mulig konsekvenser dersom en brann skulle oppstå, heter det i rapporten.

Les også

Fylkesmannen er ikkje imponert over Strand kommune sitt arbeid med inne- og utemiljø i barnehagar og skular

En meter ned fra rømningsdør

I 2018 gjorde Simex en kontroll av sprinkleranlegget i bygget. De påpekte flere avvik som ikke har blitt utbedret. Et av disse avvikene ble også påpekt av Multiconsult i 2012.

Brannvesenet anbefaler også at kommunen gjør en full gjennomgang av rømningsskilt og rømningslys i bygget da det er en blanding av gammelt og nytt og det mangler ledelys flere steder.

Under tilsynet ble det også påpekt at det er én meter ned fra rømningsdøren bak scenen i kinosalen og ned til bakken.

– Dette er noe som skulle vært avdekket ved egenkontroll og rettet opp for å sikre rask og sikker rømning fra denne delen av bygget, står det i rapporten.

– Helt på grensen

Brannvesenet påpeker også at bygget ikke er godkjent for dagens bruk. Strandbuen har tidligere skrevet om at bygget er en klesfabrikk på papiret.

Les også

Kommunen kan ikke dokumentere at Torghuset brukes på lovlig vis: – Det nytter ikke å vri seg unna

– Bygget er helt på grensen til at bygget ikke burde brukes til det det blir brukt til i dag, så det haster med å få gjort de tiltakene som Multiconsult beskriver i sin branntekniske tilstandsvurdering datert 10.05.2012, står det i rapporten.

Vil ikke bruke penger på oppgradering

Virksomhetsleder for bygg og eiendom i Strand kommune, Torbjørn Norland, viser til rådmannens budsjettforslag når han får spørsmål om tilsynsrapporten.

Der står det at rådmannen foreslo å bruke 15 millioner kroner på nødvendige oppgraderinger på Torghuset i 2017, men at kommunestyret vedtok å ikke bruke penger på bygget før det ble avgjort om det skulle bygges nytt kulturhus.

Tidligere i år ble det vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt for «Fritidsfabrikk» på Torghuset. I rådmannens budsjettforslag står det at forprosjektet skal presenteres tidlig i 2021.

Rådmannen har foreslått at det skal settes av 18 millioner kroner til oppgradering av bygget slik at det kan brukes på lovlig vis, men i formannskapets budsjettbehandling i slutten av november vedtok politikerne at det ikke skal brukes penger på rehabilitering av Torghuset før forprosjektet er klart.

Budsjettet skal endelig behandles av kommunestyret i neste uke.

Men hvorfor ble ikke tiltakene fra brannteknisk tilstandsvurdering i 2012 fulgt opp?

– Det er vanskelig å si konkret om hvorfor tiltak fra brannteknisk vurdering fra 2012 ikke er tatt opp før. Det har nok sin årsak i pågående arbeid med utredning av alternativ for nytt kulturhus der Torghuset var inne som et av flere alternativ, svarer Torbjørn Norland.

Les også

Politikerne snudde om på rådmannens budsjettforslag: Freder skole på Fiskå og vurderer å kutte formueskatt

– Fremstår som underlig

Rådmann, Ketil Reed Aasgaard, fikk flere spørsmål om Torghuset under spørsmål- og svarrunden knyttet til budsjettforslaget. Han understreker at kommunen har to roller i denne saken; byggeier og myndighetsrolle som skal sørge for at plan- og bygningsloven følges.

– Samtidig med at kommunen følger opp private byggherrer når det oppdages ulovligheter, har kommunestyret i budsjett for 2017 sagt at det ikke skal gjøres noe med Torghuset for å sikre at det foreligger tillatelse til dagens bruk. Kommunestyret har altså tillatt ulovlig bruk av bygget, sa rådmannen.

– Etter rådmannens syn må det snarest gjøres noe med Torghuset slik at bruk av bygget blir i samsvar med lover og regler. Det fremstår noe underlig og kan fort gi kommunen dårlig omdømme at vi tillater oss selv ulovlig bruk av et bygg der flere tusen mennesker er innom i løpet av året, fortsatte han og avsluttet med å si at Torghuset må oppgraderes til lovlig bruk i 2021.

– Kommunen som myndighet kan ikke lenger se på at et av kommunens egne bygg ikke har godkjent bruk.

Kommentarer til denne saken