Sara Rødland Langvik har guida fleire gjestar enn venta

Museumsvertane Sara Rødland Langvik (21) og Johanne Lillehavn (23) har lært mykje av gjestane som har vore innom det nyopna bygdemuseet på Tau denne sommaren. Besøket har vore større enn rekna med 26 år etter at museet sist hadde faste opningstider.