Brødrene Nordbø er med på å redde konkursrammet selskap i Sirdal

Sirdal-selskapet Norhard ble begjært konkurs i begynnelsen av november. Nå startes det ny drift.