Fister-elevar til Årdal

Av

Rådmann Dag Flacké presenterte lista med kuttforslag for formannskapet i går. På lista er mellom anna nedlegging av Fister skule og langtidsavdelinga på Årdal omsorgssenter.