Høgre ville kutta ordføraren si løn med 100.000 kroner

Høgre meinte det var gale at politikarane auka budsjettet til sine eigne godtgjersler med 28 prosent og kutta andre stader. Dei ville særleg kutta i ordførarløna.