Njål Skår (H): – Det er inga retning på budsjettet til regnbogekameratane

Det blei ikkje gjort store endringar i Hjelmeland sitt budsjett då kommunestyret behandla det onsdag. Opposisjonspartia etterlyste ei klarare retning på budsjettet til fleirtalspartia Sp, SV og MDG.